Slide background

Fenix Nordic arbetar för en bättre

arbetsmiljö och ett säkrare samhälle

Om Fenix Nordic

Vår målbild är att alla skall förstå vikten av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och dess fördelar till ett välmående företag.

Förutom vårt huvudmål är det viktigt att vi hjälper er med de rätta insatserna, insatser som är kostnadseffektiva och anpassade efter era förutsättningar och mål.

Ett systematiskt arbete i dynamiska verksamheter är inte alltid lätt att få till, men med rätt system och arbetsmetoder når ni dit och vi hjälper er på vägen!

För att underlätta er arbetsinsats lägger vi stor vikt på att det systematiska arbetet skall följa samma arbetsmetoder och upplägg oavsett vilket ansvarsområde man har inom företaget. Företaget blir då inte lika sårbart om verksamheten förändras eller om personal behoven ändras.

Vanligtvis delar man upp arbetsmiljöarbetet i två grenar SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) & SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) Läs mer om SAM & SBA

De olika grenarna svarar mot olika myndigheter och olika regelverk vilket kan vara svårt att sätta sig in i. Här kommer vår kunskap och vår erfarenhet väl till pass då vi kan vara ert bollplank och hjälpa er i mötet med dessa myndigheter för att förmedla och klargöra kraven och det arbetet ni bedriver för en säkrare arbetsplats.

Vi stödjer följande kampanjer och organisationer

Tjänster

Våra tjänster anpassas till verksamhetens behov, vi kan i egen regi utföra de flesta tjänster som rör erat arbetsmiljösarbete.  Vi kan även vara en resurs för att samordna och säkerställa att de leverantörer av tjänster inom arbetsmiljö, brand & säkerhet levererar rätt tjänst till rätt pris. Vårt mål är alltid att säkerställa att en hög produktivitet med kostnadseffektiva lösningar levereras.

En tjänst vi märkt av att många företag är intresserade av är vår tjänst "på plats". Här hjälper vi företagen i kontakten med bl.a. myndigheter så som räddningstjänsten och arbetsmiljöverket. Vi utvärderar och tolkar myndigheternas krav och rekommenderar de bästa åtgärderna utifrån gällande förutsättningar.

På plats innebär att vi aktivt lär känna ert företag för bästa resultat. Det kan innebära att vi vägleder och stöttar företagets skyddsombud eller brandskyddsansvarige. På plats effektiviserar och hjälper företaget att välja ett snabbt och övervägt beslut till en säkrare arbete.

Utbildning

En stor del i arbetet mot en säkrare arbetsplats.

Våra utbildningar kundanpassas alltid till ert behov oavsett vilket område det gäller. Det ända vi inte ändrar på är de krav på innehåll våra olika organisationer ställer som krav för en fullgod utbildning. Men vi nöjer oss inte bara med att följa riktlinjerna vi säkerställer att budskapen når fram.

Är Ert företag i behov av utbildning, hör av dig så hittar vi en lösning för er.

 

 

 

 

 

 

Personal

Fenix Nordic AB har ett nätverk av kompetenser som kan hjälpa dig att få igång och utveckla ert arbetsmiljöarbete. Med hjälp av våra konsulter, utbildare, experter och projektledare får du ett heltäckande bollplank som sparringpartner i alla frågor som rör arbetsmiljö och brandskydd. Med vårt stöd skapar ni struktur och systematik i ert arbetsmiljöarbete vilket underlättar för att ni på sikt själva kan sköta hela processen på egen hand!

 

Roger Ask

Projektledare / Utbildare

Tel: 0709 61 55 11
Mail: roger.ask@fenixnordic.se

​Referensprojekt i urval
Riddarhuet/ Kronovalls Slott Tomelilla/Ystad, Högesta Christinehof Slott Tomelilla/Ystad,
AkzoNobel Sege/Malmö,
Vellingeblomman Vellinge,
Landskrona Hem, Landskrona

Tommy Nylén

Brandingenjör

Referensprojekt i urval
Riddarhuet/ Kronovalls Slott Tomelilla/Ystad, Högesta Christinehof Slott Tomelilla/Ystad,
Vellingeblomman Vellinge,
Landskrona Hem, Landskrona

Victor Glimskog

Projektledare

Thomas Nilsson

Service

 

Viktor

Utbildare / Coach

Kristian

Utbildare / Coach

 

Partners

 

Kris & Hjärta

Maria Sundqvist - Arbetsmiljökonsult
E-post
www.kris-hjarta.se

JD Säkerhet

Jerker Danielsson - Säkerhetskonsult
E-post

 

Brand & Säkerhet Malmö

Michael Hende - Brandservicekonsult
E-post
www.brandsakerhetmalmo.se

Kontakt

Har du frågor om våra utbildningar?

 

FenixNordicloggo_3

Fenix Nordic AB

Trulsibrunnvägen 21

236 38 Höllviken 

070 961 55 11

info@fenixnordic.se